Project Nieuwe Banen - Vragen & Antwoorden

03 februari 2024


Q&A RENOVATIE TENNISBANEN GRAVEL OP AFSCHOT MANGER CATS

Waarom worden de banen vervangen?

De afgelopen jaren hebben we steeds vaker te maken met perioden waarop onze tennisbanen na stevige regenval langere tijd niet of nauwelijks bespeelbaar zijn. Meestal in de tweede helft van het (buiten)seizoen. Om deze situatie te verbeteren en te anticiperen op een veranderend klimaat waarin we naar verwachting vaker te maken krijgen met pittige regenval vervangen we onze banen.   Daar komt bij dat de huidige gravellaag van onze banen is versleten. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat door de jaren heen onze banen te vaak zijn uitgedroogd. In combinatie met het niet altijd vegen van de hele baan heeft dit geleid tot het ‘verstoffen’ van het gravel en algengroei in het najaar. Hierdoor is het gravel dichtgeslibd, met een sterk verkorte levensduur van onze banen als gevolg. Bij de aanleg van nieuwe banen zal veel nadruk liggen op het onderhoud van onze banen. Daar hebben we hulp van ieder Manger Cats lid bij nodig. Ook komend seizoen!

Wat is er afgelopen jaren gedaan om de ontstane situatie met gebrekkige waterdoorlaatbaarheid te verbeteren?

Waterdoorlaatbaarheid en onderhoud van gravelbanen zijn zeer sterk van elkaar afhankelijk. Er is dan ook de afgelopen jaren tijdens het voorjaarsonderhoud geëxperimenteerd met diverse onderhoudsmethoden. Verder is de beregeningsmethode aangepast en is op tal van manieren geprobeerd de verantwoordelijkheid voor en kwaliteit van leden voor het onderhoud van banen te vergroten (Youtube-filmpjes, geplastificeerde instructies op de baan, oproepen bij het digitaal afhangen van de banen, tennisleraren vragen leerlingen te trainen in goed baanonderhoud en het plaatsen van extra informatie op onze website). Onze inspanningen op het gebied van onderhoud hebben positief bijgedragen, maar zijn niet afdoende gebleken. Manger Cats heeft het afgelopen jaar diverse onderzoeken laten doen (KIWA onderzoek, lava onderzoek, KNLTB meting, etc) en de uitkomsten hiervan liggen ten grondslag aan het voorstel om de banen te renoveren.

Worden de banen volledig gerenoveerd?

Er is door diverse partijen uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de opbouw van onze banen (zand, lava, gravel) om ervoor te zorgen dat we nu de juiste renovatie doen. Deze onderzoeken hebben aangetoond dat uitsluitend de toplaag van onze banen vernieuwd hoeft te worden.

Waarom wordt gekozen voor gravel op afschot? Wat zijn de voordelen?

Bij een Gravel Plus Premium baan op afschot wordt – in tegenstelling tot een traditionele gravelbaan – flink meer water afgevoerd doordat deze onder een flauwe helling is aangelegd. Hierdoor zijn banen na stevige regenval een stuk sneller bespeelbaar. Dit vraagt wel extra aandacht in hoe we onze banen slepen en beregenen. Gravel Plus Premium bestaat uit losse graveldeeltjes, met net zulke goede glij-eigenschappen als traditioneel gravel. Door de gewijzigde samenstelling van het gravel is de toplaag harder, waardoor oppervlaktewater sneller afstroomt.   Sommige leveranciers noemen als bijkomend voordeel dat bij een hardere toplaag minder snel deuken in de baan zullen ontstaan. Zij geven daarbij aan dat de banen minder slijten.

Waarom is kunstgras niet overwogen?

Manger Cats is een tennisvereniging met gravelbanen en we kiezen ervoor deze traditie voort te zetten.

Wat betekent gravel op afschot voor ons eigen onderhoud (slepen, sproeien en spelen in de winter)?

Zeer belangrijk voor iedereen: ook nieuwe banen vereisen onderhoud. Dit kost tijd, die soms onvermijdelijk ten koste gaat van speeltijd. Spijtig, maar absoluut noodzakelijk. We zullen er met zijn allen aan moeten werken om te voorkomen dat we over een jaar of 5 met dezelfde problemen te maken krijgen als nu (met name in de tweede seizoenshelft). Dat betekent dat de discipline waarmee we met elkaar voor onze banen zorgen moet worden veranderd/verbeterd. Hierbij moet gedacht worden aan vaker sproeien van de banen, slepen van de gehele baan (van hek tot hek) en het verbieden van sponzen. Omdat hier een aantal nieuwe aspecten aan bod zullen komen die van alle leden aandacht en gedragsverandering vragen, zal hiervoor binnenkort een samenhangend informatie- en communicatietraject gestart worden.

Wanneer worden de banen vervangen?

Het plan is om de nieuwe banen omstreeks jan/feb 2025 te realiseren, zodat we daar aan het begin van het seizoen 2025/2026 gewoon op kunnen starten. Dat betekent dat de werkzaamheden in de weken daarvoor worden uitgevoerd. Gedurende deze periode zal het tennispark niet toegankelijk zijn.

Hoeveel banen worden er vernieuwd/vervangen?

Alle 7 banen van Manger Cats zullen worden vervangen door Gravel Plus Premium (“gravel onder afschot”).

Wat gaat deze renovatie kosten?

Daar krijgen we pas echt nauwkeurig zicht op als we offertes van marktpartijen hebben ontvangen. Deze verwachten we eind februari. Meer info volgt tijdens de ALV eind maart.

Gaat de contributie omhoog met alle extra kosten die worden gemaakt?

Nee, deze investering wordt gefinancierd vanuit eigen middelen, zonder contributieverhoging en zonder lening.

Wie gaan vanuit Manger Cats de renovatiewerkzaamheden begeleiden?

Er wordt een tijdelijke bouwtechnische commissie in het leven geroepen die de werkzaamheden gaat begeleiden. Het voorbereidend werk, waaronder het offertetraject en het verbeteren van de beregening, wordt opgepakt door de werkgroep ‘baankwaliteit en onderhoud’ (Charles Willems, Raymond Smit, Rob van Hengel, Johan Reurink en Willem ten Voorde).

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor verdere vragen kun je je richten tot een van de bovengenoemde werkgroepleden.

Wat zijn de ervaringen bij andere verenigingen?

Diverse tennisverenigingen zijn inmiddels (geheel of gedeeltelijk) overgestapt naar Gravel Plus Premium, ook verenigingen bij ons in de regio: Shot, Ludenti, Niënhof en Maarn. De ervaringen bij deze verenigingen zijn, soms na de nodige opstartproblemen, positief, vooral voor wat betreft waterdoorlaatbaarheid, waardoor deze banen snel weer bespeelbaar zijn na een regenbui. Ook geven deze verenigingen aan dat het spelen op deze banen nagenoeg hetzelfde is als op “traditionele” gravel. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit de juiste keuze is voor Manger Cats.

Hoe snel kunnen de banen bespeeld worden na regen?

Dit is natuurlijk de “million dollar question”, maar een eenduidig antwoord is helaas niet te geven omdat er diverse factoren meespelen: intensiteit van de regen, duur van de regen, leeftijd van de banen, onderhoud van de banen, kwaliteit van de afwatering, etc. Afgaande op de ervaringen van omliggende tennisverenigingen, zullen de banen veel sneller bespeelbaar zijn. Afgelopen najaars- competitie heeft een aantal van onze leden bij Ludenti ervaren dat de wedstrijden hier gewoon gespeeld konden worden terwijl bij ons de banen volledig onder water stonden. Maar het blijft gravel waarbij tennissen in de regen per definitie slecht is voor de kwaliteit van de banen, dus er zullen hoe dan ook situaties blijven waarin de banen niet bespeelbaar mogen worden.

Zijn de nieuwe banen het gehele jaar door te bespelen?

Nee, ook gravelbanen op afschot hebben tijdens de wintermaanden een periode van rust nodig om goed bespeelbaar te blijven. Daarbij helpen periodes met ‘vorst in de baan’ om de waterdoorlaatbaarheid van de banen te verbeteren en op peil te houden. Diverse leveranciers gaan uit van een speelseizoen van ca. 10 maanden per jaar.

Heb je andere schoenen nodig voor de nieuwe banen?

Nee, Gravel Plus Premium is zeer vergelijkbaar met onze “traditionele” gravelbanen. Het is dus niet nodig om hiervoor andere schoenen aan te schaffen.

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Adres

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737