Barzaken - veel gestelde vragen

Kernpunten:
  • Vervanging regel je zelf.
  • Bij slecht weer hebben we contact of houd je de webcam in de gaten.
  • Boete bij niet komen opdagen bardienst.
 
1. Wat moet ik doen bij slecht weer?
In het algemeen zullen we bij een slechte weersvoorspelling contact met je opnemen. Als we je niet konden bereiken of bij twijfel (kan er wel/niet getennist worden tijdens je dienst) kan het helpen om de webcam in de gaten te houden. Soms zul je zien dat leden actief de banen zijn gaan sponzen om deze versneld weer bespeelbaar te krijgen. Hun gasten zijn mogelijk ook al op de club gearriveerd, omdat het wel/niet doorgaan van de wedstrijd nog niet duidelijk was. Voor hen willen we dat de bar op dat moment gewoon open is. In principe ben je tijdens het hele tijdvak van jouw bardienst verantwoordelijk voor het verzorgen van een hapje/drankje. Dit kan dus betekenen dat je, eventueel ook op een later moment (tijdens jouw bardiensttijd), alsnog naar de club moet komen. Houd daar rekening mee.
 

2. Ik kan onverwachts mijn bardienst niet vervullen, wat nu?

Kun je onverwachts je bardienst niet vervullen, dan moet je in principe zelf vervanging regelen. Vraag een ander Manger Cats lid om voor je in te vallen of om de bardiensten te ruilen. Lukt dit niet? Dan kun je tegen betaling iemand uit de invalpoule inhuren. Klik hier voor meer informatie over vervanging van je bardienst. Als je niet komt opdagen en geen vervanging regelde dan krijg je een boete van €75 per niet gedraaide bardienst. Laat ons daarom weten, via een bericht aan [email protected], hoe je jouw afwezigheid hebt ingevuld.

3. Wat gebeurt er als ik niet afkoop en ook geen diensten inplan?

Dan krijg je een boete van €75 per niet gedraaide dienst. Boetes zijn voor niemand leuk en we hopen deze situatie dan ook met elkaar te kunnen voorkomen. De club is volledig afhankelijk van vrijwilligers en hun aanwezigheid, onder andere achter de bar, maakt Manger Cats tot de gezellige club die ze momenteel is. Gezelligheid maken we samen en zo schenken we elkaar dus graag bij toerbeurt een kopje koffie of thee in.

4. Er is niemand meer op de tennisbaan. Mag ik eerder weg?

Heb je een bardienst in de avond, is er niemand meer op de baan én is het later dan 22.00 uur? Dan verwachten we dat er ook niemand meer zal komen. De lampen gaan immers om 23.00 uur uit. Dus na 22.10 uur kun je dan het clubhuis netjes afsluiten en naar huis gaan.

5. Mag ik mijn kind(eren) meenemen achter de bar als ik bardienst heb?

Manger Cats volgt hierin het advies van de KNLTB: kinderen mogen niet achter de bar komen. Het houden van toezicht achter de bar is op drukke momenten lastig en onze bar is niet ingericht op de aanwezigheid van kinderen. Kinderen mogen gezellig in bíj́na het hele clubhuis komen, lekker op de bank of aan tafel zitten, maar niet achter de bar. 

6. Mag ik zelf een drankje of hapje nemen tijdens de bardienst?

Je mag max. 2 drankjes nemen en die afboeken in de kassa onder de knop “betaal - wegboeken - Eigen gebruik”. Wil je nog meer drankjes of andere consumpties? Dan dien je die gewoon te betalen.  

7. Hoe werkt het allemaal tijdens een bardienst?

Je wordt verwacht aanwezig te zijn op de tijden waarop je bent ingedeeld. Een bardienst draaien is meestal een kwestie van een biertje tappen, koffie of thee schenken of een tosti maken. In de witte map achter de bar (en digitaal beschikbaar onderaan deze pagina) vind je het antwoord op alle mogelijke vragen over je bardienst. We hebben geprobeerd alles zo logisch mogelijk te beschrijven en als je er niet uitkomt zijn er vaak ook wel leden aanwezig die kunnen helpen. Ook als het rustig is, of als er niemand is, kun je jezelf nuttig maken. Met name het vegen (wat ook bij de bardienst hoort) wordt wel eens over het hoofd gezien!

8. Waarom vraagt Manger Cats aan leden om twee bardiensten te draaien?

Wij willen onze leden een sportieve, warme, betrokken, gezellige tenniservaring bieden. Daar hoort bij dat leden bardiensten draaien. Alle leden van 18 t/m 69 jaar oud, komen hiervoor in aanmerking (uitzonderingen daargelaten). Uit enquetes blijkt dat >80% van onze leden volledig achter het idee staat dat elk lid twee bardiensen per jaar moet draaien. Het alternatief (de bar in zijn geheel verpachten) is voor Manger Cats financieel niet haalbaar vanwege te lage barinkomsten.

9. Hoe communiceert Manger Cats met haar leden over de bardiensten?

Aan het begin van het jaar (februari-maart) benaderen wij leden om zich in te schrijven voor bardiensten. Dit gaat via e-mail aan alle leden die hiervoor in aanmerking komen. Hierop volgen reminders naar degenen die zich nog niet hebben ingeschreven. Uiteindelijk kunnen we bardiensten ook toewijzen, als je je ook na herinnering niet ingeschreven hebt. 

10. Hoe werkt afkopen?

Het is mogelijk om je bardienstplicht af te kopen, mits je dit tijdig en uiterlijk 1 maart voor het daarop volgend seizoen doet. Klik hier voor verdere instructies hierover.

11. Hoe plan ik mijn bardiensten in?

Inschrijven kan via de ClubApp en de website. Klik hier voor instructie.

12. Hoe wordt het barrooster vorm gegeven?

Een bardienst wordt gepland als er voldoende leden worden verwacht op het park in verband met drukke speeltijden, competities, evenementen en dergelijke. Er wordt ieder jaar opnieuw nauwkeurig gekeken naar de verwachtte drukte, waarbij we de ervaringen van het jaar ervoor meenemen. De bardiensten worden afgestemd op de jaarkalender, de geplande activiteiten en de voorziene aanloop.

13. Verdere info over bardiensten is beschikbaar via:

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Adres

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737