Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Elk jaar in maart – voor het begin van het nieuwe tennisseizoen – vindt de ALV van Manger Cats plaats. In deze vergadering vraagt het bestuur aan de leden goedkeuring voor de werkzaamheden van de verschillende commissies, inclusief het financiële jaarverslag en de begroting voor het komende seizoen. Ook wordt er toestemming gevraagd voor wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, indien van toepassing.

Aankondiging en stukken ALV

De inspraak van onze leden is van essentieel belang voor een goed functioneren van onze tennisvereniging. Als lid van Manger Cats nodigen we je daarom van harte uit aanwezig te zijn bij de ALV. Via een bericht in de ClubApp en op de website wordt de ALV aangekondigd. Ook de stukken voor de vergadering worden ook via de ClubApp en website beschikbaar gesteld.

Agenda van de ALV 2021 (25/3/2021)

De onderstaande agenda punten zijn besproken. De stukken en notulen van de vergadering vind u onderaan deze pagina

Deel 1: 20:00 – 21:00 (terugkijken)

1.     Opening vergadering

2.     Mededelingen en ingekomen stukken

3.     Notulen ALV 26 maart 2020

4.     Toelichting en goedkeuring jaarverslagen commissies

5.     Toelichting en goedkeuring financiële jaarverslag 2020

6.     Rapportage kascommissie

7.     Rondvraag en afsluiting deel 1

Deel 2: 21:00 – 21:30 (vooruitkijken)

8.     Update clubhuis sfeer project

9.     Update banen en drainage

10.   Afsluiting

Agenda en stukken ALV 2021 TV Manger Cats final.docx ALV 2021 TV Manger Cats - Notulen final.docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Address

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737