Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Elk jaar in maart – voor het begin van het nieuwe tennisseizoen – vindt de ALV van Manger Cats plaats. In deze vergadering vraagt het bestuur aan de leden goedkeuring voor de werkzaamheden van de verschillende commissies, inclusief het financiële jaarverslag en de begroting voor het komende seizoen. Ook wordt er toestemming gevraagd voor wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, indien van toepassing.

Aankondiging en stukken ALV

De inspraak van onze leden is van essentieel belang voor een goed functioneren van onze tennisvereniging. Als lid van Manger Cats nodigen we je daarom van harte uit aanwezig te zijn bij de ALV. Via een bericht in de ClubApp en op de website wordt de ALV aangekondigd. Ook de stukken voor de vergadering worden ook via de ClubApp en website beschikbaar gesteld.

Agendapunten

Wil je een agendapunt indienen voor de ALV? Geef het ruim voor de vergadering door aan de secretaris van Manger Cats.

Presentatie en verslag laatste ALV

Zie de bestanden hieronder.

2019-03=Stukken_ALV_Manger_Cats_2019_03_07_final.pdf 2019-03-07=ALVMangerCats.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Address

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen