Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Elk jaar in maart – voor het begin van het nieuwe tennisseizoen – vindt de ALV van Manger Cats plaats. In deze vergadering vraagt het bestuur aan de leden goedkeuring voor de werkzaamheden van de verschillende commissies, inclusief het financiële jaarverslag en de begroting voor het komende seizoen. Ook wordt er toestemming gevraagd voor wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, indien van toepassing.

Aankondiging en stukken ALV

De inspraak van onze leden is van essentieel belang voor een goed functioneren van onze tennisvereniging. Als lid van Manger Cats nodigen we je daarom van harte uit aanwezig te zijn bij de ALV. Via een bericht in de ClubApp en op de website wordt de ALV aangekondigd. Ook de stukken voor de vergadering worden ook via de ClubApp en website beschikbaar gesteld.

Agenda van de ALV 2023 (27/3/2024)

De onderstaande agenda punten zijn besproken. De stukken (en notulen) van de vergadering vindt u onderaan deze pagina

Deel 1: 20:00 – 21:00 (terugkijken)

1. Welkom & opening Algemene Leden Vergadering

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen ALV 30 maart 2023

5. Toelichting en goedkeuring jaarverslagen commissies

6. Toelichting en goedkeuring financiële jaarverslag 2023

7. Rapportage kascommissie

8. Verlenen decharge aan huidige Penningmeester

9. Verlenen decharge aan bestuur mbt gevoerde beleid over 2023

10.  Benoeming nieuwe Penningmeester

11.  Rondvraag en afsluiting deel 1

Deel 2: 21:15 – 21:45 (vooruitkijken)

12. Voorstel & vervolg Project Nieuwe Banen

13. Vaststellen van:

      a. Contributie 2024

      b. Begroting 2024

14. Afsluiting, aftrap nieuwe seizoen

Borrel

ALV 2024 Agenda en Stukken_2024-03-27.pdf Notulen ALV 2024-03-27.pdf Presentatie gravel onder afschot ALV mrt 2024.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Adres

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737