Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Elk jaar in maart – voor het begin van het nieuwe tennisseizoen – vindt de ALV van Manger Cats plaats. In deze vergadering vraagt het bestuur aan de leden goedkeuring voor de werkzaamheden van de verschillende commissies, inclusief het financiële jaarverslag en de begroting voor het komende seizoen. Ook wordt er toestemming gevraagd voor wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, indien van toepassing.

Aankondiging en stukken ALV

De inspraak van onze leden is van essentieel belang voor een goed functioneren van onze tennisvereniging. Als lid van Manger Cats nodigen we je daarom van harte uit aanwezig te zijn bij de ALV. Via een bericht in de ClubApp en op de website wordt de ALV aangekondigd. Ook de stukken voor de vergadering worden ook via de ClubApp en website beschikbaar gesteld.

Agenda van de ALV 2022 (30/3/2023)

De onderstaande agenda punten zijn besproken. De stukken en notulen van de vergadering vindt u onderaan deze pagina

Deel 1: 20:00 – 21:00 (terugkijken)

1.     Opening vergadering

2.     Mededelingen en ingekomen stukken

3.     Notulen ALV 17 maart 2022

4.     Toelichting en goedkeuring jaarverslagen commissies

5.     Toelichting en goedkeuring financiële jaarverslag 2022

6.     Rapportage kascommissie

7.     Decharge bestuursleden en aanstelling nieuwe       

        bestuursleden 

8.     Rondvraag en afsluiting deel 1

Deel 2: 21:00 – 21:30 (vooruitkijken)

9.      Aanpak om banen beter en langer bespeelbaar te                maken 

10.   Afsluiting

Borrel

Agenda en stukken ALV 2023 TV Manger Cats final.pdf Notulen ALV 2023-03-30_v2.pdf Project Baanoptimalisatie Manger Cats.pptx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Adres

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737