Barinstructie + IVA certificaat

Barinstructie en IVA certificaat

 

Speciale info mbt bardiensten vanaf 29 augustus

Leden zijn verplicht om zittend een drankje van de bar te consumeren. Om zorg te dragen voor voldoende capaciteit is het systeem van zithoeken gekoppeld aan baannummers geïntroduceerd. Zie schema en uitleg hieronder.

Degene die een bardienst draait wordt verzocht om een geel hesje te dragen voor de herkenbaarheid. Tijdens je dienst ben je de coronacoordinator die de vereniging en haar leden helpt om onderstaande regels na te leven.

Hieronder volgt een kort lijstje aandachtspunten die van toepassing zijn om binnen de ons gestelde regels te kunnen opereren.

 1. Bar, deurklinken, pinautomaat, etc regelmatig ontsmetten
 2. Tussendeur (clubhuis naar kleedkamers) dichtlaten
 3. Maximaal 2 personen toelaten aan de bar
 4. Grijze kratten plaatsen aan zijkant van clubhuis (bank naast raam)
 5. Leden attenderen op terugzetten van flesjes/vaat naast clubhuis
 6. Leden attenderen op tafels/stoelen die op vaste plek moeten blijven staan
 7. Vaat / flesjes regelmatig ophalen vanuit bakken aan zijkant keuken
 8. Leden aanspreken op gedrag indien niet conform 1,5m regels

 

Planning bardiensten

Een bardienst wordt gepland als er voldoende leden worden verwacht op het park in verband met drukke speeltijden, competities, evenementen en dergelijke. De bardiensten worden dus afgestemd op de jaarkalender, de geplande activiteiten en de voorziene aanloop. Van jou als lid wordt verwacht dat je er bent op de tijden waarop je bent ingedeeld (2 x 4 uur per jaar; dit jaar is vanwege Corona 1 keer toereikend). Ook als het rustig is, of als er niemand is, kun je jezelf nuttig maken. Bijvoorbeeld door te vegen, schoon te maken of de bar aan te vullen.

VERPLICHT: Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) certificaat halen  

Gedurende de competitie en bij diverse activiteiten draaien leden bardiensten in ons clubhuis. We zijn daar heel blij mee!
De Nederlandse overheid heeft zijn alcoholbeleid aangescherpt.
Om in het clubhuis achter de bar te staan en alcohol te mogen schenken, is het verplicht om een IVA-certificaat te hebben. 
LET WEL: Manger Cats kan bij een eventuele controle door de gemeente een boete krijgen, als er clubleden of jeugdpoulers bardienst hebben die geen certificaat hebben gehaald. De certificaten dienen getoond te worden bij controle.

Dit certificaat is gelukkig eenvoudig te regelen.
De NOC NSF heeft samen met de sportbonden een speciale test ontwikkeld. Heb jij nog geen IVA-certificaat?
Ga naar de gratis e-learning, neem, voordat je de test doet, eerst de verschillende onderwerpen van de ‘instructie verantwoord alcohol schenken’ door. De test is niet erg moeilijk en je mag hem net zo vaak doen, tot je geslaagd bent:)

Heb je een IVA-certificaat, maar heeft Manger Cats jouw certificaat nog niet? Mail dan een kopie van je certificaat naar ledenadministratie@mangercats.nl

Sleutel van het clubhuis

Check in de ClubApp bij “Dienstenplanner” of je

1  een eerste bardienst op een dag hebt, dat kan ook s'middags om 16:00 uur zijn!. Dan moet je namelijk de sleutel van het clubhuis ophalen.

2  een laatste bardienst op een dag hebt, dat kan ook om 16:00 uur zijn! Dan moet je de sleutel terugbrengen naar het bekende adres.

Met deze sleutel kun je het clubhuis, de deur naar de kleedkamers en het rolluik van de keuken openen en sluiten. Zet de kassa aan door op de verlichte knop aan de rechterkant onder het scherm te drukken. Heb je een laatste bardienst, sluit alles dan netjes af en breng de sleutel weer terug. 

Tijdens je bardienst

Tijdens de bardienst verwachten we dat je een goede gastheer of gastvrouw bent voor de leden en dat je ook andere bezoekers gastvrij ontvangt op de club. Je kunt altijd hapjes en drankjes en borrelgarnituren aanbieden. Naast het schenken van drankjes en het bereiden van hapjes houd je je tijdens je bardienst bezig met het:

 • zetten van thee en koffie.
 • in de vaatwasser zetten van de vuile vaat (of tussentijds afwassen als er veel bezoek is).
 • afruimen en schoonmaken van de bar en de tafeltjes.
 • ophalen, spoelen en afdrogen van glaswerk en servies (ook buiten).
 • opruimen van vuilnis achter het clubhuis.

Genoeg te doen dus! In de witte map achter de bar vind je alle informatie en antwoorden op vragen. Opmerkingen, suggesties of verbeteringen over de bardienst of de barvoorraad? Mail ze ná je bardienst naar barzaken@mangercats.nl

Baanverlichting

’s Avonds gaat de baanverlichting automatisch uit rond 23.00 uur. Zijn er banen die niet meer bespeeld worden? We stellen het op prijs als je de baanverlichting van vrije banen eerder uitschakelt.

Afsluiten en laatste bardienst

Aan het eind van je bardienst vragen we je om:

 • de vloer te vegen, de krukken en de stoelen netjes aan te schuiven.
 • de tafels in het clubhuis (ook buiten) nat af te nemen.
 • de vaat in de vaatwasser te stoppen en deze aan te zetten.
 • de bar en biertap schoon te maken.
 • de glazen te spoelen en af te drogen.
 • de barkoeling aan te vullen.
 • de keuken op te ruimen.

In de witte map vind je alle informatie over wat je moet doen bij het afsluiten van je bardienst. Heb je de laatste bardienst van de dag, dan verwachten we ook van je dat je het rolluik van de keuken sluit, de deur naar de kleedkamers en het clubhuis goed afsluit. Het afsluiten van de oranje deuren kan alleen als je de deurklink goed omhoog duwt.

Check bij vertrek of je de buitendeur goed hebt afgesloten. Als de deur goed op slot zit, kun je de deurklink niet meer naar beneden krijgen.

De sleutel mag ingeleverd worden op het bekende adres.

Veelgestelde vragen over bardiensten

1) Het regent, moet ik wel komen?

Ja, tenzij het 100% zeker en duidelijk is dat de banen niet bespeelbaar zijn. We verwachten dan wel dat je stand-by blijft en via de webcams op deze site de tennisbanen volgt. En dat je alsnog zo snel mogelijk komt als er wél getennist kan worden.

2) Wanneer hoef je niet te komen?

Als de banen blank staan en er echt niet getennist kan worden, hoef je niet te komen voor je bardienst.

Uitzondering: op vrijdagavond, zaterdag en zondag is er competitie. Ook als het hard regent, is het belangrijk dat er iemand achter de bar staat. Want dan wachten de teams graag binnen in het clubhuis tot het droog is.

3) Ik kan onverwachts mijn bardienst niet vervullen, wat nu?

Kun je onverwachts je bardienst niet vervullen, zorg dan zelf dat iemand anders jouw dienst overneemt. Vraag een ander Manger Cats lid om voor je in te vallen of om de bardiensten te ruilen. Lukt dit niet? Dan kun je tegen betaling iemand uit de invalpoule inhuren. Klik hier voor meer informatie over vervanging van je bardienst.  

4) Er is niemand meer op de tennisbaan. Mag ik eerder weg?

Heb je een bardienst in de avond, is er niemand meer op de baan én is het later dan 22.00 uur? Dan verwachten we dat er ook niemand meer zal komen. De lampen gaan immers om 23.00 uur uit. Dus na 22.10 uur kun je dan het clubhuis netjes afsluiten en naar huis gaan.

5) Mag ik zelf een drankje of hapje nemen tijdens de bardienst?

Je mag max. 2 drankjes nemen en die afboeken in de kassa onder de knop “betaal - wegboeken - Eigen gebruik”. Wil je nog meer drankjes of andere consumpties? Dan dien je die gewoon te betalen.

6) Hoe werkt het allemaal tijdens een bardienst?

Een bardienst draaien is meestal een kwestie van een biertje tappen, koffie of thee schenken of een tosti maken. In de witte map achter de bar vind je het antwoord op alle mogelijke vragen over je bardienst. We hebben geprobeerd alles zo logisch mogelijk te beschrijven.

Heb je toch dringende vragen? Bel dan naar de contactpersoon die in de witte map staat. Vragen die niet dringend zijn kun je mailen naar barzaken@mangercats.nl

=Witte Map=ALL.pdf terras per 1 juli v2.pdf

Vragen?

logo

E-mail

secretaris@mangercats.nl

Telefoon

+31 343 513 175

Address

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen