Fair Play

Fair Play

Eerlijk, sportief en integer gedrag op en naast de tennisbaan. Dat verwachten we van iedereen: van recreanten en toptennissers tot tennisleraren, scheidsrechters, toeschouwers, ouders, vrijwilligers en bestuurders. De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan.

Met het project Fair Play, gestart in 2014, wil de KNLTB bereiken dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft. Zo behouden onze leden het plezier in het tennis, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen.

Gedragscodes en Reglement Fair Play

In de strijd tegen ongewenst gedrag is er een Reglement Fair Play én per doelgroep een gedragscode opgesteld. Hier heeft iedereen zich aan te houden. Met deze aanpak proberen we bewustwording te creëren bij iedereen binnen de tennissport en ongewenst gedrag te voorkomen. Deze aanpak zorgt er ook voor dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. Hiermee neemt de KNLTB zijn verantwoordelijkheid als het aankomt op integriteit binnen de tennissport.

Wat verstaan we onder een misdraging?

Onder een misdraging wordt verstaan: een overtreding van één van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB of de tennisvereniging. Seksuele intimidatie, matchfixing, doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven worden beschouwd als ernstige misdragingen.

Hoe meld ik een misdraging?

Wil jij een (vermoedelijke) misdraging melden? Het melden van een misdraging kan bij het bestuur van Manger Cats of direct bij een KNLTB Meldpunt. Dit kan ook anoniem via het websysteem van de KNLTB. Klik hier voor meer informatie.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Address

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737