Fair Play

Fair Play

Eerlijk, sportief en integer gedrag op en naast de tennisbaan. Dat verwachten we van iedereen: van recreanten en toptennissers tot tennisleraren, scheidsrechters, toeschouwers, ouders, vrijwilligers en bestuurders. De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan.

Met het project Fair Play wil de KNLTB bereiken dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft. Zo behouden onze leden het plezier in het tennis, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen.

We ondersteunen deze Fair Play aanpak en vinden het belangrijk dat Manger Cats een veilige sportvereniging is voor iedereen. Sportplezier staat centraal: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zo heeft Manger Cats een vertrouwenscontactpersoon (VCP) en volgt de vereniging de gedragscode en Reglemant Fair Play van de KNLTB.  

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Tennisvereniging Manger Cats wil een tennisvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt.  In het kader van een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag is er bij Manger Cats een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een VCP is het centrale aanspreekpunt op de vereniging waar je terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De VCP luistert, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten maar doet geen onderzoek bij incidenten op de vereniging. Vertrouwelijkheid is hierbij belangrijk. Sabine van Logtestijn heeft als vrijwilliger sinds maart 2023 de rol als VCP bij Manger Cats op haar genomen. Zij is al jaren lid van Manger Cats, tennist graag in haar vrije tijd en doet o.a. mee aan de vrijdagavondcompetitie. Iedereen die verbonden is aan Manger Cats kan bij de VCP terecht. Sabine van Logtestijn is bereikbaar via mail:  [email protected]  

 

Gedragscodes en Reglement Fair Play

In de strijd tegen ongewenst gedrag is door de KNLTB een Reglement Fair Play én per doelgroep een gedragscode opgesteld. De algemene gedragscode en gedragcodes voor bijvoorbeeld topspelers, begeleiders, ouders en vrijwilligers zijn te vinden op de website van de KNLTB : Gedragscodes en Reglementen. In de gedragscodes zijn de regels en omgangsnormen vastgelegd waaraan de betreffende doelgroep zich moet houden. Met deze aanpak proberen we bewustwording te creëren bij iedereen op Manger Cats en ongewenst gedrag te voorkomen. Verder willen we er ook voor zorgen dat betrokkenen weten hoe ze kunnen of moeten handelen bij een overtreding van de gedragscodes.  Deze aanpak zorgt er voor dat een overtreding van de gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. 

 

Wat verstaan we onder een misdraging?

Onder een misdraging wordt verstaan: een overtreding van één van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB of de tennisvereniging. Seksuele intimidatie, matchfixing, doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven worden beschouwd als ernstige misdragingen.

Hoe meld ik een misdraging?

Wil jij een (vermoedelijke) misdraging melden? Het melden van een misdraging kan bij het bestuur van Manger Cats of direct bij een KNLTB Meldpunt. Dit kan ook anoniem via het websysteem van de KNLTB. Klik hier voor meer informatie.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Adres

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737