Bardiensten & alternatieven

Bardiensten en alternatieven

Als lid van Manger Cats vragen we je om jouw steentje bij te dragen aan onze vereniging door twee bardiensten per jaar te doen. Met bardiensten help je je club zodat we allemaal samen van het clubhuis en een hapje en drankje kunnen genieten! Alle leden van 18 tot en met 69 jaar draaien bardiensten. 

Hoe werkt het?

Aan het begin van het seizoen ontvang je per e-mail een uitnodiging om je in te schrijven voor de bardiensten. Inschrijven doe je zelf via deze website (eerst rechtsboven inloggen) of via de ClubApp op een datum die jou goed uitkomt. Schrijf je jezelf niet in, dan krijg je van de barcommissie twee bardiensten toebedeeld. Deze komen via een geautomatiseerde e-mail direct in je mailbox terecht. Ook aan de meer dan 75 vrijwilligers van Manger Cats vragen we om bardiensten te vervullen (uitzonderingen daargelaten - zie onder). Zo zorgen we er samen voor dat de belasting voor onze leden beperkt blijft.

Afkopen van bardiensten: vóór 1 maart

Het is mogelijk om je bardiensten af te kopen. Dit kan alleen vóórdat het seizoen begint en de barroosters zijn ingedeeld. De deadline voor het afkopen van bardiensten is 1 maart. Wil je bardiensten afkopen:

  1. stuur dan een mailtje naar [email protected] met daarin jouw intentie om af te kopen & 
  2. maak 65,00 euro (voor 2 bardiensten) over op rekening NL67INGB0003167222 t.n.v. tennisvereniging Manger Cats o.v.v. afkoop bardiensten (jaartal). 

Doe je dit niet, dan gaan wij ervan uit dat jij je zal inschrijven voor een bardienst. De voor ons bekende "afkopers" krijgen een mailtje van ons in februari waarin gevraagd wordt of zij voor het komende seizoen opnieuw willen afkopen. 

Alternatieven voor de bardiensten

Wil je geen bardiensten draaien, maar andere vrijwilligerstaken uitvoeren die beter bij je passen en die je leuker vindt? Je kunt je ook aanmelden voor alternatieve taken, daarmee word je (indien er plek is) vrijgesteld van bardiensten. Omdat er een beperkt aantal plekken is, weten we dit graag op tijd: uiterlijk vóór 15 februari (met uitzonderding van 'schoonmaak': zie onder). Vol is vol!  

Welke alternatieven zijn er?

1) Schoonmaak

Een aantal keren per jaar wordt het clubhuis schoongemaakt en gepoetst. Per keer worden er ongeveer 4 vrijwilligers ingezet. Onder schoonmaken verstaan we onder andere: ramen zemen, keuken opfrissen, deuren afnemen, het witte barmeubel schoonmaken, tafels en stoelen een extra beurt geven, het terras vegen, en nog veel meer. Barbara Dekhuijzen, de coördinator schoonmaak, zorgt dat de werkspullen er zijn en dat je weet wat er gedaan mag worden.

Wil je jezelf hiervoor inschrijven? De planning voor het schoonmaken gaat op dezelfde wijze als voor de bardiensten, namelijk via de bardienstplanner. Eén keer schoonmaken staat gelijk aan één bardienst.

2) Parkbeheer

Het team Parkbeheer zorgt tijdens het speelseizoen voor een fris en opgeruimd tennispark en optimale speelbanen. Bij toerbeurt wordt elk teamlid ingeroosterd - bij voorkeur samen met een ander, dus als duobaan - om enkele weken zorg te dragen voor het beheer van het tennispark en de banen. De beheerder van dienst hoeft in principe niet zelf de werkzaamheden uit te voeren , maar heeft de verantwoordelijkheid om te monitoren en actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan opruimwerkzaamheden voor en na evenementen, het afsluiten van de tennisbanen bij vorst, zorgen dat er tijdig en voldoende gesproeid wordt bij droog weer, de tennisbanen vrijhouden van bladafval, takjes en dergelijke in het najaar. Als teamlid Parkbeheer heb je dus 3 weken 'dienst' om daadwerkelijk toezicht te houden. Daarnaast kun je af en toe door collega-teamleden gevraagd worden te helpen in situaties als storm, wateroverlast, droogte, assistentie rondom evenementen, etc.

Wil je jezelf hiervoor inschrijven? Meld je aan bij Rob van Hengel ([email protected]).

3) Groen en Onderhoud

Onder Groen & Onderhoud verstaan we het op orde houden van alles rondom het clubhuis. Timo Bierhoff is de kartrekker in deze groep van vrijwilligers. Klussen die het team Groen & Onderhoud uitvoert zijn onder meer: zwerfvuil op en rond de banen opruimen, de plantenbakken verzorgen, onkruid wieden rondom de banen, het terras vegen, drainagegaten openhouden, meubilair schilderen (binnen en buiten), etc. Timo overlegt met de vrijwilligers wie wat kan doen. Op basis daarvan worden de taken verdeeld. 6 tot 8 uur vrijwilligerswerk in team Groen & Onderhoud staat gelijk aan twee bardiensten.

Wil je jezelf hiervoor inschrijven? Meld je aan bij Timo ([email protected]).

4) Technische dienst

Het clubhuis is in goede staat maar toch zijn er regelmatig kleine reparaties te verrichten. Norbert Piët is aanspreekpunt en coördinator voor technische zaken. Hij doet ook veel zelf, maar kan jouw hulp goed gebruiken. Waar moet je aan denken: het repareren van het hek of een klok, het smeren van sloten, het  vervangen van een kraan, het tussentijds vastzetten van de tennisnetten of winddoeken, etc. We gaan ervan uit dat je 6 tot 8 uur beschikbaar bent ter vervanging van 2 bardiensten.

Wil je jezelf hiervoor inschrijven? Meld je aan bij Norbert ([email protected]).

5) Park speelklaar en winterklaar maken

Om het park speelklaar te maken aan het begin van het seizoen zijn extra handen nodig. Denk hierbij aan het ophangen van de netten, het op zijn plek zetten van het buitenmeubilair en nog veel meer. Bij het winterklaar maken aan het eind van het seizoen moet alles juist weer opgeborgen worden. Er zijn meerdere plaatsen beschikbaar in dit vrijwilligersteam. 6 tot 8 uur meehelpen het park speelklaar en winterklaar maken staat gelijk aan twee bardiensten.

Wil je jezelf hiervoor inschrijven? Meld je aan bij Nico Geerts ([email protected]). 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Address

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737