Bardiensten & alternatieven

Bardiensten en alternatieven

Als lid van Manger Cats vragen we je om jouw steentje bij te dragen aan onze vereniging door twee bardiensten per jaar te doen. Met bardiensten help je je club zodat we allemaal samen van het clubhuis en een hapje en drankje kunnen genieten! Alle leden van 18 tot en met 69 jaar draaien bardiensten. 

Hoe werkt het?

Aan het begin van het seizoen ontvang je per e-mail een uitnodiging om je in te schrijven voor de bardiensten. Inschrijven doe je zelf via deze website (eerst rechtsboven inloggen) of via de ClubApp op een datum die jou goed uitkomt. Schrijf je jezelf niet in, dan krijg je van de barcommissie twee bardiensten toebedeeld. Deze komen via een geautomatiseerde e-mail direct in je mailbox terecht. Ook aan de meer dan 75 vrijwilligers van Manger Cats vragen we om bardiensten te vervullen (uitzonderingen daargelaten - zie onder). Zo zorgen we er samen voor dat de belasting voor onze leden beperkt blijft.

Afkopen van bardiensten (voor 1 maart):

Het is mogelijk om je bardiensten af te kopen. Dit kan alleen vóórdat het seizoen begint en de barroosters zijn ingedeeld. De deadline voor het afkopen van bardiensten is 1 maart. Wil je bardiensten afkopen:

  1. maak 65,00 euro (voor 2 bardiensten) over op rekening NL67INGB0003167222 t.n.v. tennisvereniging Manger Cats o.v.v. afkoop bardiensten (jaartal) én
  2. stuur een kopie van de transactie naar [email protected].

Alternatieven voor de bardiensten

Wil je geen bardiensten draaien, maar andere vrijwilligerstaken uitvoeren die beter bij je passen en die je leuker vindt? Je kunt je ook aanmelden voor alternatieve taken, daarmee word je (indien er plek is) vrijgesteld van bardiensten. Omdat er een beperkt aantal plekken is, weten we dit graag op tijd: uiterlijk vóór 15 februari (met uitzonderding van 'schoonmaak': zie onder). Vol is vol!  

Welke alternatieven zijn er?

1) Schoonmaak

Een aantal keren per jaar wordt het clubhuis schoongemaakt en gepoetst. Per keer worden er ongeveer 4 vrijwilligers ingezet. Onder schoonmaken verstaan we onder andere: ramen zemen, keuken opfrissen, deuren afnemen, het witte barmeubel schoonmaken, tafels en stoelen een extra beurt geven, het terras vegen, en nog veel meer. Barbara Dekhuijzen, de coördinator schoonmaak, zorgt dat de werkspullen er zijn en dat je weet wat er gedaan mag worden.

Wil je jezelf hiervoor inschrijven? De planning voor het schoonmaken gaat op dezelfde wijze als voor de bardiensten, namelijk via de bardienstplanner. Eén keer schoonmaken staat gelijk aan één bardienst.

2) Parkbeheer

 Het team Parkbeheer zorgt tijdens het seizoen ervoor dat de banen er opgeruimd bij liggen.Bij toerbeurt wordt elk lid ingeroosterd telkens voor 2 weken en dat 3 keer per seizoen, met vakanties cq reizen wordt rekening gehouden en ruilen is natuurlijk mogelijk. De beheerder van dienst houdt de banen vrij van blad en takken en ook van achtergebleven spullen b.v. blikken, flesjes, kopjes bananenschillen, plastic. Ook zal de beheerder zo nodig (wanneer er door regen plassen op de banen staan) het beregeningssysteem UIT en op een later tijdsstip weer Aan zetten. In het najaar, meestal vanaf begin november, wordt een apart schema gemaakt om met minimaal 2 personen het gevallen blad te ruimen. Heb je de mogelijkheid om dagelijks overdag op ons park te gaan kijken en zo nodig even aan het werk te gaan, je bent van harte welkom.

Wil je jezelf hiervoor inschrijven? Meld je aan, ook voor nadere uitleg, bij Rob van Hengel ([email protected]). 

3) Groen en Onderhoud

Onder Groen & Onderhoud verstaan we het op orde houden van alles rondom het clubhuis. Timo Bierhoff is de kartrekker in deze groep van vrijwilligers. Klussen die het team Groen & Onderhoud uitvoert zijn onder meer: zwerfvuil op en rond de banen opruimen, de plantenbakken verzorgen, onkruid wieden rondom de banen, het terras vegen, drainagegaten openhouden, meubilair schilderen (binnen en buiten), etc. Timo overlegt met de vrijwilligers wie wat kan doen. Op basis daarvan worden de taken verdeeld. 6 tot 8 uur vrijwilligerswerk in team Groen & Onderhoud staat gelijk aan twee bardiensten.

Wil je jezelf hiervoor inschrijven? Meld je aan bij Timo ([email protected]).

4) Technische dienst

Het clubhuis is in goede staat maar toch zijn er regelmatig kleine reparaties te verrichten. Norbert Piët is aanspreekpunt en coördinator voor technische zaken. Hij doet ook veel zelf, maar kan jouw hulp goed gebruiken. Waar moet je aan denken: het repareren van het hek of een klok, het smeren van sloten, het  vervangen van een kraan, het tussentijds vastzetten van de tennisnetten of winddoeken, etc. We gaan ervan uit dat je 6 tot 8 uur beschikbaar bent ter vervanging van 2 bardiensten.

Wil je jezelf hiervoor inschrijven? Meld je aan bij Norbert ([email protected]).

5) Park speelklaar en winterklaar maken

Om het park speelklaar te maken aan het begin van het seizoen zijn extra handen nodig. Denk hierbij aan het ophangen van de netten, het op zijn plek zetten van het buitenmeubilair, sponsordoeken aanbrengen, groen onderhoud en nog veel meer. Bij het winterklaar maken aan het eind van het seizoen moet alles juist weer opgeborgen worden. 6 tot 8 uur meehelpen het park speelklaar en winterklaar maken staat gelijk aan twee bardiensten. Het vrijwilligersteam is op dit moment volledig gevuld.

Wil je jezelf  inschrijven als geïnteresseerde? Meld je aan bij Nico Geerts ([email protected]), dan wordt je op de wachtlijst geplaatst. 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Adres

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737