Communicatie kaders

Manger Cats is een dynamische gezellige tennisvereniging waar heel veel gebeurt. Wij streven er samen naar om alle leden te allen tijde op de hoogte te houden van datgene wat van invloed kan zijn op hun tennisplezier. Zodanig dat zij (de leden) in de tweejaarlijkse enquête volmondig “ja” kunnen antwoorden op de vraag: “Manger Cats zorgt ervoor dat ik als lid goed geïnformeerd ben over wat er speelt op de club”.

Voor alle duidelijkheid, “van invloed op tennisplezier” bestaat oa. uit:  

  1. Toernooien, competities, ladders, evenementen, trainingen, etc
  2. Openingstijden bar, bardiensten, barinstructie, invalpoule, etc
  3. Baanbeschikbaarheid, baanonderhoud, verwachtingen omtrent slepen/sproeien, etc

In lijn met het decentrale karakter van de Manger Cats organisatie is de verwachting dat de coördinatoren (of trekkers) zelf de regie houden over communicatie naar leden. Wat willen de leden weten over jouw domein? Wat is belangrijk voor jou waar zij kennis van nemen?

Voor de coordinatoren zijn drie zaken van belang:

  • #1: de Manger Cats agenda (www.mangercats.nl/events) De Manger Cats agenda is centraal gevuld op basis van de evenementenkalender, waarbij ook de namen van de coördinatoren zijn opgenomen. Check dat jouw evenement/activiteit er tussen staat en dat de informatie klopt.
  • #2: nieuwsberichten in ClubApp en op website (www.mangercats.nl) Denk s.v.p. na over berichtgeving naar leden. Bijvoorbeeld bij evenementen is het raadzaam om vroeg te starten met het werven van deelnemers, leuk om gedurende het evenement updates te plaatsen, en af te sluiten met een leuke terugblik inclusief foto’s. Voor alle nieuwsberichten vraag het systeem naar:
  1. Titel, korte beschrijving, tekst & waar relevant foto (check svp kwaliteit foto na plaatsing)
  2. Datum plaatsing bericht (incl. tot wanneer zichtbaar – gebruik s.v.p. 31-dec als default)
  3. Een aantal anders opties à zie instructievideo hieronder

Daarnaast is het nodig om periodiek (min. 2 keer per jaar) “jouw” website pagina’s te checken. Klopt de informatie nog? Is er een update nodig? Is de boodschap helder?

  • #3: gebruik maken van het KNLTB systeem Via het KNLTB.club systeem wordt alle communicatie geregeld. Berichten en agenda updates worden gelijktijdig zichtbaar in de app alsook op de website. Coördinatoren hebben toegang (of kunnen toegang krijgen) tot het KNLTB.club systeem. Bekijk de korte video hieronder. Indien coördinatoren liever niet zelf actief zijn in het systeem dan graag tijdig en volledige info aanleveren ([email protected]).

Ook alle vragen graag naar dit e-mail adres sturen! Dank en veel succes! 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Adres

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737