Introduceren 

Spelen zonder lid te zijn van Manger Cats ? Dat kan, zij het beperkt.

Manger Cats heeft in haar doelstelling staan “Het bevorderen van sporten in het algemeen en tennissen in het bijzonder”. Kennismaken met tennis kan bij Manger Cats. Leden van Manger Cats kunnen daarom andere tennissers introduceren.

Algemeen

In het algemeen kan er  best geïntroduceerd worden, maar gaat dat alleen als er banen vrij zijn. Als het druk is, en meerdere leden van Manger Cats wachten op hun beurt, dan kunnen introducés niet –mee- tennissen. Eigen leden gaan in deze situatie voor.  Staat een introducé eenmaal op de baan en wordt het daarna druk, dan mag de introducé doorspelen tot zijn of haar speeltijd om is. Opnieuw afhangen is daarna niet meer mogelijk.

Wat kun je het beste doen? Vóór dat je de baan op gaat, meldt het Manger Cats lid de introducé aan. Dat doe je bij de bardienstvrijwilliger. Ook juniorleden melden vóóraf hun vriend of vriendin aan bij de bardienstvrijwilliger. De vrijwilliger die bardienst heeft, noteert naam, adres en telefoonnummer in een daarvoor bestemd schriftje. Het bestuur houdt bij hoe vaak iemand geïntroduceerd is.

Wij hangen af door gebruik te maken van het elektronische afhangbord in de gang van het clubhuis. Voor gedetailleerde informatie zie ook: http://www.mangercats.nl/tennisles/afhangen

Ieder lid van Manger Cats wordt geacht zijn of haar KNLTB-ledenpas bij zich te hebben en aan te kunnen tonen dat men lid is. Soms is het namelijk erg druk en dan vinden wij het passender dat (betalende) leden voor gaan.

Bij het afhangen maken we een onderscheid in drie doelgroepen.

  1. Senioren
  2. Middelbare scholieren
  3. Junioren

Senioren

Senioren  betalen  € 3,50 voor een introducé aan degene die bardienst draait. Is er geen bardienstvrijwilliger, dan vragen we je om zo sportief te zijn en een volgende keer dat je komt €3,50 in de kas te doneren. 3x introduceren vinden wij prima. Wil iemand vaker komen spelen, dan raden wij aan om een lidmaatschap aan te vragen.

Middelbare scholieren

Introduceren mag als je op de middelbare school zit, mits de introducé die je mee neemt, lid is van een andere tennisvereniging. Jouw introducé moet dan wel zijn of haar KNLTB-ledenpas kunnen laten zien aan de bardienstvrijwilliger. Je mag iemand zo vaak mee nemen als je wilt, zonder dat je hoeft te betalen. Verder gelden de algemene regels voor introduceren, zoals hierboven staan beschreven bij algemeen.

Junioren (onder 13 jaar) 

Juniorleden onder 13 jaar (of nog niet op de middelbare school) kunnen ook 3x een leeftijdgenoot introduceren. Hier zijn GEEN kosten aan verbonden. We vragen je wel om je vooraf te melden bij de bardienstvrijwilliger. Komt het regelmatig voor dat je met je vriendje wil tennissen, dan is een lidmaatschap wel het meest voor de handliggend.

 

 

Prikbord

Kattebelletjes gemist? Kijk hier.
 
Jaarkalender 2019
 
We hebben plek voor nieuwe leden!

Heb je interesse, vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden die Manger Cats je kan bieden? Stuur een mail naar Bas Stroeken: voorzitter@mangercats.nlOf schrijf je direct in: aanmeldingsformulier

Parkeren

Parkeren kan van vrijdagavond 19.00 tot zondagnacht 00.00 uur op de parkeerplaats van de Bosrand. Deze parkeerplaats is rechts naast Manger Cats aan de Arnhemse Bovenweg gelegen. S.v.p. niet parkeren voor de huizen van de Manger Catslaan. Bedankt.