Algemene tips

  1. Je kunt alleen afhangen met je eigen pasje. Ben je die vergeten, dan zijn er geen reserve pasjes. Controleer dus altijd even voor je naar de club gaat of je je pasje bij je hebt.
  2. Je kunt pas afhangen in het systeem als je gerechtigd bent tot spelen. Je hebt dus je contributie betaald en je hebt de beschikking over je KNLTB ledenpas. Is dat niet het geval, neem dan eerst contact op met de ledenadministratie van Manger Cats.
  3. Het bestuur kan in speciale gevallen leden blokkeren omdat ze bijvoorbeeld geschorst zijn, hun boete voor het niet uitvoeren van de bardienst niet hebben betaald etc. Het betreffende lid is daarvan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht.
  4. Doet je pasje het niet dan kan het zijn dat de magneetstrook bevuild is. Maak dit dan met je adem een beetje vochtig en haal het zachtjes langs je kleding. Let op dat je het niet beschadigt. Houd het pasje ook weg van magnetische velden net als je bankpasje. Probeer ook altijd even een ander pasje om te kijken of die het wel doet.
  5. Heb je toch problemen vraag dan even hulp aan een ander lid op het park. Blijven de problemen zich voordoen, lees dan thuis svp eerst nog de instructie op www.afhangbord.nl
  6. Kom je er dan nog niet uit, stuur svp een mailtje naar: mc-afhangen@live.nl

En nu: het afhangen

In het clubhuis hangt een aanraakscherm en een kaartlezer. Met behulp van je KNLTB ledenpas kun je daarop banen afhangen. Het aanraakscherm bedien je door met je vinger op het scherm te tippen. Wanneer je de aanwijzingen op het scherm volgt, wijst het zich vanzelf.

Klik hier voor een uitgebreide handleiding van het afhangen.

Het introductiereglement...

Niet- leden kunnen alleen door Manger Cats-leden worden geïntroduceerd. Een speciale pas is daarvoor van de barvrijwilliger te krijgen. Hoe dit werkt, volgt zo spoedig mogelijk.

De introductie valt onder de volgende bepalingen:

Het speelrecht van leden heeft voorrang. Dit houdt in: Leden met introducé(é) mogen niet afhangen op bezette banen wanneer de daar spelende leden van plan zijn om na hun speeltijd door te spelen. Uiteraard heeft het betreffende lid wel speelrecht; de introducé(é) mag echter de baan niet betreden.

Wanneer een lid met- introducé(é) op een onbezette baan heeft afgehangen en er komen voor aanvang van de speeltijd leden die de baan willen gebruiken, dan hebben die leden voorrang op de introducé(é).

Wanneer de speeltijd van het lid met- introducé(é) is ingegaan, dan kan 30 minuten worden gespeeld, als je met z’n tweeen bent. In die periode kan de introducé(é) niet door anderen van de baan gehaald worden.

De speeltijd kan op normale wijze worden verlengd in het geval er geen gegadigden voor de baan zijn.

Een introducé(é) moet op de baan altijd vergezeld zijn van minstens één lid. Bij dubbelspelen moeten er dus minimaal twee leden op de baan meespelen. Stopt een lid gedurende een speeltijd, dan moet ook de bijbehorende introducé(é) de baan verlaten, tenzij een ander lid de open plaats inneemt en de introducé(é) overneemt.

Het lid is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé(é).

Afhangen gebeurt op de gebruikelijke wijze, met dien verstande dat het ledenpasje van het lid volstaat; de introducé(é) heeft een introductiepas zo lang er iemand achter de bar staat.

Toelichting bij dit reglement

Uiteraard kan dit reglement niet alles regelen. Er zullen zich dus situaties voordoen die om beslissingen vragen waarin dit reglement niet voorziet. Het bestuur hoopt dat in dergelijke gevallen het gezond verstand zegeviert over de emotie.

Een voorbeeld: Wanneer 3 leden met één introducé(é) op een bezette baan afhangen, schrijft het reglement voor dat de 3 leden 30 minuten mogen spelen.  Alleen als er bardienst is kun je een introductiepas ophalen en alsnog 45 minuten spelen. Zijn verschillen van inzicht over hoe het moet, dan graag samen oplossen. Niemand is er bij gebaat om de introducé aan de kant te laten staan tenslotte.

Anders ligt het bij één lid met één introducé(é). De introducé(é) zou niet mogen spelen op een daarvóór bezette baan; het lid mag dat wel, maar kan alleen de service gaan oefenen. In zo’n geval zou het lid wellicht beter kunnen wachten op een onbezette baan.

Geen bardienstvrijwilliger aanwezig? Dan is het clubhuis dicht. Dat betekent dat de algemene regels nog steeds gelden, maar dat je er samen uit moet zien te komen als de introducé mee wil doen.

Het bestuur wijst er ook op dat de introductie-regeling beperkingen stelt aan het aantal keren dat iemand mag introduceren of geïntroduceerd mag worden. Precies bijhouden hoe vaak iemand zonder lidmaatschap komt spelen, gaan we niet doen. De bedoeling is echter dat van de regeling slechts incidenteel gebruik gemaakt wordt. De banen zijn primair voor de leden.

Prikbord

Kattebelletjes gemist? Kijk hier.
 
Jaarkalender 2019
 
We hebben plek voor nieuwe leden!

Heb je interesse, vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden die Manger Cats je kan bieden? Stuur een mail naar Bas Stroeken: voorzitter@mangercats.nlOf schrijf je direct in: aanmeldingsformulier

Parkeren

Parkeren kan van vrijdagavond 19.00 tot zondagnacht 00.00 uur op de parkeerplaats van de Bosrand. Deze parkeerplaats is rechts naast Manger Cats aan de Arnhemse Bovenweg gelegen. S.v.p. niet parkeren voor de huizen van de Manger Catslaan. Bedankt.