Vernieuwing Tennisbanen Manger Cats

16 oktober 2023


Gebrekkige waterdoorlatendheid van onze banen staat al jaren bovenaan de agenda van Manger Cats. Vrijwel alle leden herkennen het beeld dat er na een flinke bui vaak urenlang (soms de rest van de dag, soms zelfs tot de volgende ochtend) niet gespeeld kan worden door flinke plassen op onze banen. In de 2-jaarlijkse leden-enquêtes krijgt onze club zeer hoge waarderingscijfers (altijd >8/10), maar wordt de gebrekkige waterdoorlatendheid altijd genoemd als belangrijkste gewenste verbetering. Als bestuur willen wij graag invulling geven aan deze wens.  

Daarom is door Manger Cats een werkgroep ‘baankwaliteit en onderhoud’ in het leven geroepen. De afgelopen zomerperiode is door deze werkgroep uitgebreid onderzocht hoe en op welke termijn de kwaliteit en waterdoorlatendheid van onze tennisbanen kan worden verbeterd door aangepast onderhoud, vernieuwing van de huidige banen of een combinatie daarvan. Onderzoeksbureau KIWA (huisadviseur van de KNLTB) heeft de kwaliteit van onze banen en ondergrond beoordeeld en advies uitgebracht. Verder hebben 4 verschillende marktpartijen (bedrijven gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van gravelbanen) hun professionele ervaringen en inzichten met ons gedeeld. Dit alles heeft een aantal belangrijke - deels nieuwe - inzichten opgeleverd.  

Op woensdag 4 oktober jl. zijn de bevindingen van de werkgroep gepresenteerd en besproken in een gezamenlijk overleg met een afvaardiging van de besturen van zowel de Vereniging Manger Cats als Stichting Manger Cats. De uitkomst van dit overleg is dat beide besturen gezamenlijk de intentie hebben uitgesproken om:  

  • Per direct aan de slag te gaan en te investeren in het optimaliseren van het onderhoud van onze banen;
  • Op korte termijn te investeren in het vervangen van de huidige 7 banen door Gravel Plus Premium (“gravel onder afschot”), waarbij een traject wordt opgestart om de nieuwe banen omstreeks jan/feb 2025 te realiseren.  

Het streven is om deze investering te financieren vanuit eigen middelen, zonder contributieverhoging. Hiervoor zal aan leden een voorstel worden voorgelegd in onze eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV).  

De komende maanden zal een offertetraject worden opgestart en werken we tegelijkertijd een plan uit om het onderhoud te verbeteren. Daarbij zal onder andere gekeken worden naar de beregening en het voorjaarsonderhoud. Verder zullen we op korte termijn een Frequently Asked Questions op onze webpagina lanceren, inclusief achtergrondinformatie en een speciaal emailadres voor vragen. Daarbij zal de keuze voor Gravel Plus Premium verder worden toegelicht, maar voor nu willen we graag verwijzen naar de goede ervaringen bij Shot, Ludenti, Niënhof, Maarn en vele andere tennisverenigingen.  

Tenslotte en zeer belangrijk voor iedereen, ook nieuwe banen vereisen onderhoud. We zullen er met zijn allen aan moeten werken om te voorkomen dat we over een jaar of 5 met dezelfde problemen te maken krijgen als nu (met name in de tweede seizoenshelft). Dat betekent dat de discipline waarmee we met elkaar voor onze banen zorgen moet worden veranderd/verbeterd. Je moet hierbij denken aan vaker sproeien van de banen, slepen van de gehele baan (van hek tot hek) en het verbieden van sponzen. Hier komen we nog op terug met een apart informatie- en communicatietraject.  

We kijken er naar uit om de komende periode werk te maken van het optimaliseren van het onderhoud en het voorbereiden van een zorgvuldig investeringsbesluit voor de vernieuwing. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de juiste keuzes zijn voor Manger Cats.  

Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben, weet ons te vinden.  

Bestuur Vereniging Manger Cats (Bas Stroeken, Sandra Netze, Willem ten Voorde, René Sirre)  

Bestuur Stichting Manger Cats (Jan de Leeuw, Peter Brandsma, Charles Willems

Nieuwscategorieën


Reacties

Erik Veldhuizen 02-11-2023 07:32

Helemaal top. Dank voor al het harde werk om to dit juiste besluit te komen. Groet, Erik.

Hajo van Hasselt 25-10-2023 13:56

Schitterende foto trouwens!

Jolt Oostra 23-10-2023 17:48

Super, fijn dat er schot in de zaak komt. tav verbod op sponzen bij huidige banen: dat is wel een probleem voor het komende jaar. sponzen is nu vaak de redding om nog iets over te laten van bespeelbaarheid na regen

Laury Jongsma 22-10-2023 09:56

Heel fijn om te lezen wat de plannen zijn. Bij Ludenti konden wij vorige week onze competitie wedstrijden wel spelen terwijl bij ons de banen volledig onder water stonden.

Yvette van Dok 20-10-2023 09:58

Fantastisch plan, goed werk van de commissie, veel dank. Hoe erder

Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Adres

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen

KVK-nummer

40476737