Terug naar overzicht

ALV

Clubhuis
26-3-2020 20:00 - 26-3-2020 22:00
Erik Veldhuizen, Eric Feiter, Johan Reurink, Bas Stroeken

AGENDA ALV MANGER CATS 26 MAART 2020

Presentielijst!

1.       Opening vergadering @Bas

2.       Mededelingen en ingekomen stukken @Erik

3.       Notulen ALV 8 maart 2019 @Erik

4.       Korte toelichting en goedkeuring jaarverslagen commissies @Bas             

5.       Bespreking en goedkeuring financiële jaarverslag 2019 @Eric

6.       Rapportage kascommissie @Eric

7.       Bestuurswissel @Bas

8.       Begroting 2020 en vaststelling contributie @Sandra

9.       Benoeming nieuwe kascommissie @Sandra

10.     Vacatures @Johan

11.     Rondvraag en afsluiting @Bas

 

-------------------------

Geacht Manger Cats lid,

De stukken voor de aanstaande ALV kunt u vinden onder als PDF file aan de ALV pagina op de Manger Catse website. Gebruik de volgende link:

https://www.mangercats.nl/algemene_ledenvergadering

We hopen u te mogen begroeten,

Namens het bestuur,

Erik veldhuizen

Secretaris

  Terug naar overzicht

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Address

J. Manger Catslaan 2
3971 AL Driebergen